Uw privacy

Hoe gaan wij om met uw gegevens en garanderen wij uw privacy?

Hoewel bij het ontwikkelen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is.

De eigenaar van deze website stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikels behoren volledig toe aan de respectievelijke auteurs.

Deze website bevat links naar andere sites, die niet onder de zeggenschap van de eigenaar van deze website vallen. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar via links wordt verwezen. De eigenaar van deze website verstrekt deze links alleen voor uw comfort. Het opnemen van een link impliceert derhalve geen goedkeuring van de gekoppelde site door de eigenaar van deze website.

Bescherming van uw gegevens

De website staat op een beschermde server die enkel toegankelijk is door de medewerkers van QPilot (https://q-pilot.be/) Bij eventuele problemen worden deze binnen de 72 h gemeld aan de overheidsinstantie en wordt al het nodige gedaan om het probleem te herstellen. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij, met uitzondering van uw e-mailadres indien u gebruik maakt van het formulier. Hiervoor moet u ook expliciet uw toestemming voor geven.

Cookies

Op dit moment gebruiken wij geen cookies om uw gedrag te analyseren, daarom ziet u ook geen "cookie banner" bij het opstarten van de pagina.

Contacteer ons

© Q-Pilot.be. website door GESELLE.be.
copywriting door kimschrijft